დამატებულია კალათაში მარაგში არ არი საკმარისი რაოდენობა

შრომის უსაფრთხოების სისტემები საზოგადეობერივი კვების ობიექტებისთვის

2022 წლის 27 დეკემბერს გაიმართა ტრენინგი თემაზე: "შრომის უსაფრთხოების სისტემები საზოგადოებრივი კვების ობიექტებისათვის";

ტრენერი: ქრისტინე ჯულაყიძე

ტრენინგზე განხილული იყო ობიექტებზე არსებული საფრთხეები, მათგან გამომდინარე რისკები და ამ რისკების კონტროლის მექანიზმები.

 

შრომის უსაფრთხოების სისტემები საზოგადეობერივი კვების ობიექტებისთვის