დამატებულია კალათაში მარაგში არ არი საკმარისი რაოდენობა
სასწავლო კურსი როგორ გავხდეთ  HACCP-ის ლიდერი

სასწავლო კურსი როგორ გავხდეთ HACCP-ის ლიდერი

1400 Gel
გთავაზობთ ორ თვიან HACCP ლიდერის მოსამზადებელ კურსს, რომელსაც გაუძღვება კვების ტექნოლოგიის მაგისტრი, მენეჯმენტის სისტემების კონსულტანტი და სურსათის უვნებლობის ექსპერტი ქრისტინე ჯულაყიძე.
კურსის მიზანია:
სასურსათო წარმოების სექტორში ჩართული ორგანიზაციებისთვის, მენეჯერებისთვის, სუპერვაიზერებისთვის, რათა მათ უზრუნველჰყონ საკანონმდებლო მოთხოვნებთან შესაბამისობა, შეიმუშაონ და დანერგონ სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებში HACCP სისტემა.
საწავლო პროგრამა შედგება შემდეგი საკითხებისგან:
- სურსათისა და სურსათის ტარის გადამუშავებასთან დაკავშირებული ადგილობრივი საკანონმდებლო და საერთაშორისო მოთხოვნები;
- საკანონმდებლო მოთხოვნები პირველად წარმოებაში;
- სურსათის ფალსიფიცირება;
- სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტები;პრე-რეკვიზიტული პროგრამები;
- კოდექს ალიმენტარიუსის სახელმძღვანელო;
- პრე-რეკვიზიტული პროგრამების საფრთხის ანალიზისა და გეგმის შემუშავება;
- ჰასპის გუნდის დანიშვნა და ფუნქცია მოვალეობის დაკისრება;
- კვარტლური ლაბორატორიული ანალიზის გეგმის შედგენა და შედეგების ინტერპრეტაცია;.
- კალიბრაციისა და ტექნიკური სერვისის მნიშვნელობა;
- მზა პროდუქტების ტექნოლოგიური ბარათების, სპეციფიკაციების, საფრთხის ანალიზის, ჰასპის გეგმის, ვერიფიკაცია ვალიდაციის დოკუმენტაციის შემუშავება;
- სასურსათო პროდუქტის ენერგეტიკული ღირებულების დათვლა და ეტიკეტის შემუშავება;          
- კურსისთვის შემუშავებული ჰასპის სისტემის პროცედურების განხილვა;                               კურსის ხანგრძლივობა: 2 თვე (18 დღე), 20:00-22:00 სთ-მდე;
 
შეძენა დამატება