დამატებულია კალათაში მარაგში არ არი საკმარისი რაოდენობა

HACCP-ის სისტემის გათვითცნობიერება

 2023 წლის 23 მაისს გაიმართა ტრენინგი თემაზე: "𝐇𝐀𝐂𝐂𝐏-ის სისტემის გათვითცნობიერება";
ტრენერი: Kristine Julakidze - Management System Consultant
ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეებმა მიიღეს ინფორმაცია ორგანიზაციაში 𝐇𝐀𝐂𝐂𝐏-ის სისტემის დოკუმენტაციის შემუშავებისა და დანერგვის ყველა პროცესის შესახებ.
მონაწილეები გაეცნენ HACCP-APP-ს, ხარისხის საკონსულტაციო ცენტრის ვებ-აპლიკაციის დახმარებით ჰასპის სისტემის მართვის პროცესებს.
კონსულტაციისთვის დაგვიკავშირდით:
 +𝟗𝟗𝟓 𝟓𝟓𝟏 𝟎𝟖 𝟖𝟖 𝟎𝟗
 𝟎𝟑𝟐 𝟐𝟏𝟗 𝟐𝟑 𝟔𝟔
 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐪𝐜𝐜.𝐠𝐞

 WWW.QCC.GE

#ხარისხისსაკონსულტაციოცენტრი

#სურსათისუვნებლობა

#უვნებელისურსათი

#HACCP

#ჰასპი

HACCP-ის სისტემის გათვითცნობიერება